Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji?

Zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Warto się zabezpieczyć, aby z powodu przyczyn losowych np. nieszczęśliwego wypadku czy nagłej choroby nie stracić wniesionej opłaty za obóz/kolonię i na spokojnie zaplanować wakacje w innym terminie!

Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Jego koszt to około 3% wartości imprezy.

Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji TU EUROPA znajdują się w OWU ubezpieczenia, które można pobrać  – https://www.pol-travel.pl/wp-content/uploads/2022/02/OWU-Koszty-Rezygnacji-od-13.01.2022-TU-EUROPA.pdf

Zerowe koszty rezygnacji:

 1. W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji oferujemy polisę TU EUROPA, która gwarantuje zwrot 100% wpłaconej należności w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z powodów uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczenie można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy. Za moment zakupu imprezy uważa się datę podpisania umowy o uczestnictwie w imprezie (Umowa-Zgłoszenie) lub zaksięgowanie zaliczki na koncie organizatora.
 3. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację z udziału w imprezie turystycznej m.in.z poniższych powodów:
  1. nieszczęśliwy wypadek,
  2. nagłe zachorowanie,
  3. poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego
  4. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży