Informacje dla rodziców

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych uczestników, perfekcyjna organizacja i bardzo dobra informacja oraz zasady legalności i jawności działań.

Wszystkie kolonie i obozy Pol-Travel zgłaszane są do Kuratorium Oświaty, widniejemy w w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki oraz posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową. Udostępniamy wszystkie najważniejsze dokumenty, certyfikaty, regulaminy i karty na naszej stronie internetowej.

W czasie trwania kolonii i obozów na naszym Fanpage’u na Facebooku zamieszczamy fotorelacje z naszych imprez, aby rodzice na bieżąco mogli śledzić, jak Uczestnicy spędzali czas na organizowanych przez nas koloniach i obozach.

Zapraszamy do zadawania nam pytań. Prosimy o kontakt telefoniczny: 533 241 509 lub mailowy: biuro@pol-travel.pl

Jak zarezerwować obóz

Rezerwacja letniego lub zimowego wyjazdu z BP Pol-Travel jest prosta i wygodna. Zapewniamy  profesjonalną pomoc naszego Biura na każdym etapie składania rezerwacji.

Zobacz jak zarezerwować obóz

Poradnik dla rodziców

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo uczestników kolonii i obozów, nad którym nieustannie czuwamy. Wszystkie kolonie i obozy Pol-Travel zgłaszane są do Kuratorium Oświaty, posiadamy wpis w Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT – www.turystyka.gov.pl, nr ewidencyjny 0912), oraz niezbędną gwarancję ubezpieczeniową (Gwarancja TU EUROPA SA nr GT 346/2018). Wszyscy uczestnicy naszych imprez są ubezpieczeni w Polsce i za granicą od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz dodatkowo za granicą od kosztów leczenia (KL).

Czytaj więcej o poradach dla rodziców

Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji?

Zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Warto się zabezpieczyć, aby z powodu przyczyn losowych np. nieszczęśliwego wypadku czy nagłej choroby nie stracić wniesionej opłaty za obóz/kolonię i na spokojnie zaplanować wakacje w innym terminie!

Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Jego koszt to około 3% wartości imprezy.

Zobacz jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji

Dokumentacja kolonijno-obozowa

Karta kolonijno-obozowa

Zobacz

Karta odwiedzin dziecka

Zobacz

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zobacz

Zezwolenia, gwarancje, ubezpieczenia

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Zobacz

Gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki od 15.09.2019 r. do 14.09.2020 r.

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. - KL i NNW zagranica

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. - NNW Polska

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. - koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TU EUROPA S.A. - NNW Polska

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TU EUROPA S.A. - koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TU EUROPA S.A. - KL i NNW zagranica Travel World

Zobacz

Umowa o udział w imprezie

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Pol-Travel

Zobacz

Ważne informacje dot. imprez Pol-Travel

Zobacz

Standardowy Formularz Informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej - zał. nr 1

Zobacz

Standardowy Formularz Informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej - zał. nr 2

Zobacz

Inne dokumenty

Katalog LATO 2020

Zobacz

Zgłoszenia do Kuratorium Oświaty

Zobacz

Polityka prywatności

Zobacz

Zniżki i rabaty

Zobacz

Miejsca zbiórek

Zobacz

OBOZY ZIMOWE 2020

Zobacz